Współpraca

Jeśli masz dla mnie propozycję recenzencką lub patronacką, skontaktuj się ze mną poprzez:

e-mail: kontakt@sieczyta.com.pl

lub

fanpage SieCzyta na Facebookuhttps://www.facebook.com/SieCzyta/

Uwaga! Tytuły niezamówione przeze mnie do recenzji wysyłasz na własną odpowiedzialność.